Now showing items 143-162 of 612

 • Kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce - stavebně technologický projekt 

  Prokop, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením stavby kanalizace a ČOV ve Veverské Bítýšce. Jedná se o celkovou rekonstrukci původní ČOV, kde bude většina původních objektů demolována a nahrazena objekty novými. ...
 • Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování 

  Borový, Ján
  Predmetom tejto diplomovej práce je klasifikácia mračien bodov z rôznych nosičov a s rôznou hustotou. Z dát bol ďalej vytvorený model terénu a modely budov. Popísané je aj softvérové vybavenie slúžiace na spracovanie dát. ...
 • Klimatická data pro klimatizaci 

  Veselský, Marek
  Předmětem diplomové práce je spracování klimatických údajú a návrh chladícího zařízení. Chladící zařízení je navrženo ve dvou variantách: bloková chladící jednota a chladící jednotka s otevřenou chladící věží.
 • Knihovna 

  Fučíková, Šárka
  Předmětem diplomové práce je městská knihovna v Mohelnici. Objekt je navržen z vápenopískových bloků, je podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Suterén slouží ke skladování, první a druhé nadzemní podlaží plní funkci ...
 • Knihovna 

  Kubala, Erik
  Cieľom záverečnej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby knihovny vrátane stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry. Projekt sa zaoberá urbanistickým, architektonickým a stavebno-technickým riešením ...
 • Knihovna v Českých Budějovicích 

  Ernst, Oliver
  Tato diplomová práce se zabývá projektem novostavby vědecké knihovny. Objekt je čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím. Stavba se bude nacházet v obci České Budějovice. Stavba bude také plnit funkci budovy občanské ...
 • Komerční dům v Brně - stavebně technologická příprava výstavby 

  Sedláček, Stanislav
  Cílem mé diplomové práce bylo provést stavebně technologickou přípravu výstavby Komerčního domu v Brně na ulici Křídlovická. Úvod práce obsahuje předpokládaný návrh a postup výstavby navrženého objektu jako celku. Také je ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Janata, Michal
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení části Zábrdovic. Území se nachází mezi ulicemi Cejl, Radlas a řekou Svitavou s ideou využití v dlouhodobém časovém horizontu. Základním předpokladem práce je změna v majetkových ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Portych, Petr
  Cílem diplomové práce je nalézt možnou podobu městské struktury pro lokalitu v těsném sousedství historického centra města Brna. Práce vychází z tradicionalistického pojetí městského urbanismu. Nově navrhované město lze ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Peterka, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá rehabilitací městského území v těsné blízkosti historického jádra města Brna. Třetinu plochy řešeného území zaujímají areály brownfields. Cílem práce je nalezení jejich nového funkčního ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Fučíková, Hana
  Diplomová práce je pojata jako koncepční urbanistický návrh lokality nacházející se v širším centru města Brna, v městské části Brno-Zábrdovice. Pracuje s novými principy kompaktního města. Zaměřuje se především na oživení ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Vodička, Jan
  Cílem diplomové práce je nalézt možnou podobu revitalizované městské struktury pro lokalitu v sousedství historického jádra Brna. Práce vychází z tradice kompaktního města při jeho vývoji od středověku po 19. století. Pro ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Floriánová, Jitka
  Práce se zabývá urbanistickou úpravou části brněnského katastrálního území Zábrdovice. Analyzuje problémy vybraného území, hledá příčiny a řešení problémů spojených s jeho obýváním či návštěvou. Nabízí možné řešení vedoucí ...
 • Komplex bytových domů, Praha - Jarov, stavebně technologická příprava stavby 

  Komenda, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt pro výstavbu čtyř bytových domů 3a. fáze výstavby projektu Zelené město Praha - Jarov, II. etapa. Jedná se o dvě dvojice objektů vzájemně spojených ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť 

  Plhák, Jiří
  Česká republika bývá nazývána střechou Evropy, většina řek zde pramení a z našeho území odtéká. Zdroje vody jsou tedy omezené a s rostoucími výkyvy počasí, jako jsou především extrémní sucha, roste také nutnost šetrného ...
 • Křižovatka I/35 a Nádražní ulice v Litomyšli 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je řešení stávající přetížené okružní křižovatky. Multikriteriální analýzou jsou porovnávány dvě varianty návrhu, spirálová okružní křižovatka a světelně řízená průsečná křižovatka. Podrobně je zpracována ...
 • Kulturně vzdělávací centrum 

  Pátková, Klára
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby kulturně vzdělávacího centra, situovaného v obci Rychnov nad Kněžnou. Navržená stavba se skládá ze dvou vzájemně propojených částí. V hlavní části je ...
 • Lávka pro pěší 

  Volejník, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší, přes řeku Svratku v Brně. Rozpětí lávky je 40m a šíře 4,2m. Lávka je situována v katastrálním území Brno - Bystrc.
 • Lávka pro pěší přes řeku Bečvu 

  Totková, Lucie
  Cílem této diplomové práce je návrh půdorysně zakřivené lávky pro pěší přes řeku Bečvu. Půdorysně zakřivená lávka je tvořena ocelovým podpůrným obloukem, který pomocí vzpěr vynáší ocelový podmostovkový oblouk. Ten je spolu ...
 • Lávka přes Berounku 

  Zlatuška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem půdorysně zakřivené lávky pro pěší přes řeku Berounku u obce Čivice. Byly vypracovány tři varianty řešení. První varianta počítala s jednotrámovou předpjatou integrální konstrukcí s náběhy. ...