• Stavebně technologický projekt Therme Park Velké Losiny 

  Habarta, Tomáš
  Hlavním obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt stavby Therme parku ve Velkých Losinách. Jedná se o termální koupaliště, které lze využívat jak v letním, tak v zimním období. V návaznosti na stavebně ...
 • Křižovatka I/35 a Nádražní ulice v Litomyšli 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je řešení stávající přetížené okružní křižovatky. Multikriteriální analýzou jsou porovnávány dvě varianty návrhu, spirálová okružní křižovatka a světelně řízená průsečná křižovatka. Podrobně je zpracována ...
 • Dvorní vícepodlažní přístavba výukových prostor 

  Maršalová, Jiřina
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení základové desky z vyztuženého vláknobetonu. Posuzovaná konstrukce se skládá ze šesti nadzemních podlaží a dvou podzemních podlaží. Základová deska je založena na pilotách a ...
 • Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice 

  Hofmannová, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci ...
 • Vliv technologie mletí na vlastnosti směsných cementů s pucolánovou složkou 

  Dočkal, Jakub
  Cílem této práce je shrnout a posoudit možnosti využití skelného recyklátu při výrobě směsných portlandských cementů. Práce se zaměřovala na zkoumání možnosti zlepšení pucolánových vlastností skelného recyklátu pomocí ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Krivdová, Magdaléna
  Vliv konkurenčního tlaku panujícího na stavebním trhu, neustále se zvyšujících nároků investorů a nestabilní ekonomické situace nutí stavební podniky k efektivnější přípravě a řízení zakázek. Předmětem této diplomové práce ...
 • Horský penzion 

  Bačina, Jan
  Diplomová práce řeší projekt čtyřpodlažního, částečně podsklepeného horského penzionu umístěného na parcele číslo 645/2 v katastrálním území Deštné v Orlických horách. Objekt má kapacitu 44 míst pro ubytování, 72 osob v ...
 • Velký dům pro malé město 

  Dosedlová, Martina
  Diplomová práce řeší revitalizaci areálu bývalého učiliště SOŠ a SOU nábytkářské v Rousínově u Vyškova. Areál je umístěn na rovinných pozemcích u ulice Tyršova, v katastrálním území Rousínov u Vyškova nedaleko Sušilova ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Koňaříková, Lucie
  Obsahem mé diplomové práce je řešení domu s pečovatelskou službou na Hovězí. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, ve tvaru obdelníku o rozměrech 36,045 x 16,295m. Konstrukční systém je zděny, z akustických cihel ...
 • Objekt věznice v Moravských Budějovicích 

  Veleba, Jakub
  Téma této diplomové práce je novostavba objektu věznice v Moravských Budějovicích. Stavba má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří ztracené bednění a systém Porotherm. Stropní konstrukce ...
 • Komplexní hospodaření s vodou v objektu rodinného domu bez možnosti napojení na kanalizační síť 

  Plhák, Jiří
  Česká republika bývá nazývána střechou Evropy, většina řek zde pramení a z našeho území odtéká. Zdroje vody jsou tedy omezené a s rostoucími výkyvy počasí, jako jsou především extrémní sucha, roste také nutnost šetrného ...
 • Vliv ročního období na tepelnou stabilitu vnitřního prostoru 

  Němcová, Aneta
  Tato práce se zabývá problematikou stínícího součinitele venkovních žaluzií a jeho závislost na okolních jevech. Cílem této práce je najít optimální řešení po stránce stínícího součinitele stínícího prvku venkovních žaluzií ...
 • Stavební objekt a jeho životní cyklus z pohledu BIM 

  Biolek, Vojtěch
  Diplomová práce analyzuje rodinný dům vytvořený v BIM software. V praktické části se ve dvou fázích podrobnosti vymodeloval BIM model, kterému se přiřadily informace. Z vyexportovaných dat se v software pro oceňování staveb ...
 • Rozdíl mezi předběžnou a výslednou cenou stavební zakázky 

  Zatloukal, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání předběžné ceny rekonstrukce stavebního objektu a výsledné ceny po jejím dokončení. V teoretické části se zabývám veřejnými zakázkami, tvorbou cen a podobou rozpočtů. V praktické ...
 • Protipovodňová ochrana Hustopeče nad Bečvou 

  Jauernig, Jan
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou Hustopečí nad Bečvou. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části jsou popsána data potřebná pro návrh protipovodňových opatření. V druhé části jsou popsány ...
 • Mateřská škola v Třebíči 

  Svoboda, David
  Diplomová práce na téma „Mateřská škola v Třebíči“ řeší návrh novostavby mateřské školy. Objekt se nachází v Třebíči v hustě obydlené části Podklášteří. Jedná se o zděnou jednopodlažní samostatně stojící stavbu, osazenou ...
 • Inovativní financování pro pořízení nemovitostí 

  Šafář, Vít
  Diplomová práce je zaměřena na inovativní financování pro pořízení nemovitostí. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti hypotečních úvěrů a otevřených podílových fondů. Dále je popsána metodika hodnocení ...
 • Energetické hodnocení budovy pro občanskou vybavenost obce 

  Procházková, Adéla
  Cílem diplomové práce je zpracování energetického hodnocení budovy pro občanskou vybavenost obce – mateřské školy. Úvodem se práce zabývá analýzou zadaného tématu, normovými a legislativními předpisy s tématem spojenými. ...
 • Sportovní centrum Polička 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v jižní části města Poličky, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního a ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

  Jíra, Martin
  Předkládaná práce se zabývá způsobem ohřevu teplé vody v novém bytovém domě. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým způsobům ohřevu teplé vody, popisuje zásobníkové i průtokové způsoby ohřevu, přičemž hlavní důraz je ...