• VUT - Rekonstrukce objektu A1-stavebně technologický projekt 

  Stašová, Darina
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce objektu A1 VUT, fakulty strojního inženýrství v Brně. Tato diplomová práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, návrh zařízení staveniště, ...
 • Duševní hygiena manažera ve stavebnictví 

  Kuncová, Kateřina
  Tato práce pojednává o problematice duševní hygieny manažera ve stavebnictví z různých úhlů pohledu. Teoretická část práce definuje a popisuje jednotlivé charakteristiky managementu a psychohygieny. V praktické části jsou ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Pevalová, Barbora
  Cieľom mojej diplomovej práce je zhodnotiť realizáciu stavebnej zákazky z pohľadu investora a dodávateľa. K práci použijem princípy, postupy a metódy projektového riadenia a následne ich aplikujem do praktického projektu ...
 • Sportovní centrum Za Lužánkami Brno 

  Skořepová, Lucie
  Práce se věnuje řešení sportovního centra v Brně za Lužánkami. Území má velmi bohatou sportovní historii, která se datuje již od roku 1922. Zejména díky brněnské fotbalové a hokejové historii je v dnešní době území za ...
 • Most přes Knovízský potok 

  Navrátil, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes Knovízský potok. Hlavní náplní je statický výpočet spojité nosné konstrukce o pěti polích. Byly zpracovány tři studie a jedna z nich, předpjatý dvoutrám, byla vybrána. Nosná ...
 • Návrh zdvoukolejnění železniční tratě v úseku Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 

  Hlávka, Miloslav
  Diplomová práce se zabývá studií zdvoukolejnění trati v celém úseku mezi městy Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové. V návrhu je zpracováno několik variant řešení, které se liší v délce úseku, kde může být dosažena traťová ...
 • Léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy 

  Okleštěk, Michal
  Tématem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Cílem sanatoria je poskytovat odbornou péči dětem, které trpí chorobami dýchacího traktu, hlavně alergickými, ale ...
 • Veletržní pavilon 

  Sengerová, Ingrid
  V diplomové práci je vypracován návrh a statický posudek nosné ocelové konstrukce veletržního pavilonu o celkových půdorysných rozměrech 47x66m s maximální výškou 15,4m. Dispozice je navrhnuta v souladu s architektonickými ...
 • Syntetická příprava thaumasitu 

  Skřeček, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou termodynamické stability AFt fází. Zaměřuje se na studium minerálu thaumasit, zejména na jeho možné způsoby syntézy. Konkrétním cílem je syntetická příprava thaumasitu hydratací minerálu ...
 • Mateřská škola v Zubří 

  Vaněk, Pavel
  Diplomová práce „Mateřská škola v Zubří“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je navržena pro 50 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Polyfunkční dům v Plzni 

  Bureš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde ...
 • Motel 

  Veselský, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby Motelu v Mikulově na Moravě. Objekt je umístěn na pozemku v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy. Pozemek je mírně svažitý a nachází se v okrajové části města. Objekt má ...
 • Penzion s restaurací 

  Vít, Lukáš
  Projekt řeší novostavbu penzionu s restaurací v Křídlech. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba penzionu je určena pro 41 hostů. Součástí penzionu je restaurace. Objekt ...
 • Nová synagoga v Olomouci 

  Musilová, Kateřina
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie nové synagogy v Olomouci na základě zadání. Požadavkem byl návrh synagogy, nového sídla pro židovskou obec v Olomouci s přidruženými provozy a prostoru pro židovské ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Blahová, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá návrhem Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně. Součástí práce je také urbanistické řešení daného území sportovního letiště Medlánky, jeho propojení s přilehlými ...
 • Administrativní dům 

  Černota, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh monolitické betonové stavby vícepodlažní administrativní budovy včetně jejího založení. Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je navržena jako lokálně podepřená. Výpočet ...
 • Stavebně technologický projekt integrovaného výjezdového centra Ostrava Dubina 

  Ševčík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem integrovaného výjezdového centra v Ostravě Dubině. V práci jsem se zabýval zejména výjezdovým centrem. Práce obsahuje studii realizace hlavních technologických ...
 • Letištní terminál 

  Fojtík, Petr
  Práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce letištního terminálu. Řešeny byly dvě varianty. Obě varianty mají stejné rozměry haly, mění se pouze statické působení. Půdorys je ve tvaru části mezikruží. Šířka haly ...
 • Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy 

  Stavrovský, Jiří
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažní administrativní budovy. Jedná se o šestipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu o rozměrech 40 x 48 metrů a výšce 21,5 metrů. Statický výpočet je ...
 • Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Větřní 

  Červenková, Martina
  Diplomová práce se zabývá možnými variantami řešení odkanalizování v obci Větřní – ul. Frymburská, ul. Školní a v přilehlých osadách Lužná, Dolní Němče a Dobrné. V první části práce je popsán stávající stav odkanalizování ...