• Polyfunkční dům v Bruntále 

    Ondrušková, Veronika
    Diplomová práce řeší projekt novostavby Polyfunkčního domu v Bruntále. Objekt se nachází v centru města Bruntál na parcele č. 83/1. Tato parcela byla regulačním plánem města vymezena jako parcela k zastavění. Je označena ...