• Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

    Halajová, Andrea
    Táto diplomová práca sa zaoberá analýzami únikových trás v 3D modeli budovy. Prvotne sú zo zadaného 3D BIM modelu vo formátu IFC extrahované potrebné dáta do GIS prostredia ArcGIS. Z modelu je vytvorená topologická sieť ...
  • Stavební objekt a jeho životní cyklus z pohledu BIM 

    Biolek, Vojtěch
    Diplomová práce analyzuje rodinný dům vytvořený v BIM software. V praktické části se ve dvou fázích podrobnosti vymodeloval BIM model, kterému se přiřadily informace. Z vyexportovaných dat se v software pro oceňování staveb ...