Now showing items 1-1 of 1

  • Územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava 

    Szkwara, Daniel
    Tématem mé diplomové práce je územní studie rozvojového území Vítkovice - Moravská Ostrava. Řešené území je situováno v blízkosti centra Ostravy. Charakter zástavby je stejně jako struktura města velmi různorodý. V navrhovaném ...