• Bytový dům - Brno 

    Zukal, Zdeněk
    Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace bytového domu s restaurací. Objekt je navržen v obci Lipůvka, Jihomoravský kraj, parcela číslo: 544/1 a 545/1 – katastrální území Lipůvka. Zastavěná plocha ...