Now showing items 1-1 of 1

  • Nová synagoga v Olomouci 

    Štrocholcová, Eva
    Predmetom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu novej synagógy v Olomouci vo forme architektonickej štúdie. Zadaním bol návrh synagógy, nového sídla pre Židovskú obec Olomouc s priestormi pre židovské múzeum na mieste ...