• Parkovací dům 

    Růžička, Jan
    Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce parkovacího domu v centru města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 77,5 m s dispozičně volným rohem o rozměrech 5 x 12,5 m v jihovýchodní části konstrukce. Konstrukce ...
  • Stavebně technologický projekt parkovacího objektu v Brně 

    Družbík, Michal
    V diplomové práci jsou obsaženy hlavní části stavebně technologického projektu parkovacího domu na ulici Panenské v Brně. Je zde zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...