• Optimalizace výpočtu celkového počtu stání 

    Tillhonová, Veronika
    Diplomová práce ,,Optimalizace výpočtu celkového počtu stání“ je věnována problému stanovení počtu parkovacích stání. Cílem je aktualizace účelových jednotek u vybraných budov a optimalizace součinitelů v celkovém výpočtu ...