• Stavebně technologický projekt parkovacího objektu v Brně 

    Družbík, Michal
    V diplomové práci jsou obsaženy hlavní části stavebně technologického projektu parkovacího domu na ulici Panenské v Brně. Je zde zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...