• Řízení neshod v podniku stavební výroby 

    Nykodým, Daniel
    Diplomová práce se zabývá teorií kvality, systémem řízení kvality z hlediska normy ISO ČSN EN 9001 a řízením neshod v podniku stavební výroby. V práci je dále popsáno zabezpečení kvality a princip zajištění managementu ...