• Využití R-materiálu v krytových vrstvách vozovek 

    Malá, Markéta
    Diplomová práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno využití R – ...