• Studené asfaltové směsi s R-materiálem 

    Ševc, Jan
    Práce řeší využití R-materiálu do studených asfaltových směsí. Zabývá se studenou recyklací a vstupními surovinami, které se při technologii používají. Prakticky ověřuje vlastnosti R-materiálu a zbytkového asfaltového ...