• Studium vlivu výpalu na vlastnosti vápna 

    Urban, Karel
    Na ústavu technologie stavebních hmot a dílců při VUT FAST v Brně byl zahájen výzkum zabývající se studiem vlivu vápence na průběh dekarbonatace. Tato práce je úvodní studií do této problematiky. Zaměřuje na popis geneze ...