• Bytový dům 

    Roubal, Jan
    Základním cílem této diplomové práce je vyhotovit projektovou dokumentaci stavební části k provedení novostavby bytového domu v Praze. Objekt je navržen jako kombinovaný monolitický železobetonový a zděný systém. Objekt ...