• Hodnocení technického stavu úpraven vody 

    Přecechtěl, Karel
    Předmětem této diplomové práce je vytvoření hodnotících kritérií technického stavu úpraven vody. Diplomová práce je rozdělena na čtyři části. V první části této diplomové práce jsou prezentovány systémy hodnocení pomocí ...