• Analýza rizik stavebního investičního projektu 

    Fikoczek, Ondřej
    Obsahem této diplomové práce je analýza rizik investičního stavebního projektu. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rizika, druhy rizik a metody řízení rizik. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé analýzy ...