• Analýza nákladů stavebního objektu a jejich pokrytí 

    Barchánková, Vendula
    Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Analýza nákladů životního cyklu stavby a jejich pokrytí“ a na konkrétním příkladu stavby provést analýzu vybraných fází cyklu. V práci jsou také řešeny možné způsoby ...