• Ocelová konstrukce mostu na pozemní komunikaci 

    Vlček, Radek
    Náplní diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce mostu o rozpětí 31+74+31m s dolní mostovkou převádějící silnici II. třídy v oblasti města Olomouc. Mostovka je tvořená ocelobetonovou deskou spřaženou s příčníky. ...