• Návrh možných finančních zdrojů pro městskou investici 

    Snopková, Klára
    Diplomová práce se zabývá především zjišťováním možných způsobů financování investičního záměru v obci a výběrem nejvýhodnějšího řešení. V první, teoretické, části jsem se zabývala důležitými pojmy souvisejícími s tématem ...