• Vývoj cenové hladiny v dodávkách železničních staveb 

    Maturová, Vladimíra
    Tato diplomová práce se zabývá tematikou cenového vývoje stavebních prací na železničním svršku. Výsledkem je stanovení technickohospodářského ukazatele, jež má využití v tvorbě cen, vzhledem k předmětu, převážně veřejných ...