• Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

    Bílková, Alice
    Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...