• Železobetonová montovaná hala pro skladování 

    Schmeidler, Radek
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením prefabrikované konstrukce haly – vaznice, předpjatého vazníku, sloupů, základového nosníku, hlavicí piloty a pilotou. Statická analýza byla provedena programem SCIA Engineer ...