• Studie odkanalizování města Rokytnice nad Rokytnou 

    Došek, Jan
    Tato práce se zabývá konkrétním stavbou, kterou je kanalizace v obci Rokytnice nad Rokytnou. Jejím cílem je návrh opatření vedoucí ke snížení nežádoucího přítoku na místní čistírnu odpadních vod. Zvoleným způsobem řešení ...