• Zdravotně technické a plynovodní instalace v obytné budově 

    Vaněk, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě se zdravotnickým zařízením . Teoretická část je zaměřena na téma předstěnové instalační systémy, ve které se řeší vhodnost využití ...