• Hodnocení stavebně technického stavu objektu 

    Majtánová, Romana Viktória
    Tato práce se zabývá stavebně materiálovým průzkumem osmnáctipatrové výškové administrativní budovy na ulici Šumavská 35 v Brně s půdorysnými rozměry asi 25 x 25 m. Konstrukce je tvořena železobetonovou spodní stavbou a ...