• Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Větřní 

    Červenková, Martina
    Diplomová práce se zabývá možnými variantami řešení odkanalizování v obci Větřní – ul. Frymburská, ul. Školní a v přilehlých osadách Lužná, Dolní Němče a Dobrné. V první části práce je popsán stávající stav odkanalizování ...