• Objekt věznice v Moravských Budějovicích 

    Veleba, Jakub
    Téma této diplomové práce je novostavba objektu věznice v Moravských Budějovicích. Stavba má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří ztracené bednění a systém Porotherm. Stropní konstrukce ...