Now showing items 1-1 of 1

  • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

    Švéda, Petr
    Předmětem diplomové práce je architektonická studie Moravského vinařského centra Brno (MVC) na ulici Hlinky na Starém Brně. Okrajově návrh zahrnuje i urbanistický koncept řešení širšího území svahu Žlutého kopce. Urbanistické ...