• Bytový dům 

  Staňová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v katastrálním území obce Kunštát. Stavební pozemek je svažitý k jihu a východu. Objekt je samostatně stojící na okraji vesnice, třípodlažní a částečně ...
 • City Hostel 

  Langer, Ivo
  Projekt řeší novostavbu objektu pro přechodné ubytování s kavárnou. Tato budova je navržena jako samostatně stojící, pozemek je situován v jižní části města Břeclav a je téměř rovinatý. Hostel půdorysně zaujímá tvar písmene ...
 • Hotel 

  Halgoš, Jozef
  Cílem diplomové práce je návrh hotelu. Budova hotelu je samostatně stojící. V prvním nadzemí se nachází restaurace s kuchyní kuchyňského provozu, recepce a hygienické zázemí pro návštěvníky a personál. Podlaží 2.NP a 3.NP ...
 • Mateřská škola v Moravanech u Brna 

  Nožičková, Jana
  Téma diplomové práce je novostavba mateřské školy v Moravanech u Brna. Objekt se nachází na rovinatém terénu. Za budovou mateřské školy bude navržen zahradní domek s posezením. Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní, ...
 • Mateřská škola v Zubří 

  Vaněk, Pavel
  Diplomová práce „Mateřská škola v Zubří“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je navržena pro 50 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Mateřská škola ve Šlapanicích 

  Bednářová, Zuzana
  Tato diplomová práce se týká projektového návrhu a řešení objektu školního zařízení, konkrétněji mateřské školy ve Šlapanicích. Jedná se tedy o novostavbu mateřské školy, realizovanou na pozemkových parcelách č. 2801/69 – ...
 • Planetárium s kavárnou 

  Vlčková, Sabina
  Diplomová práce na téma „Planetárium s kavárnou“ je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby. Navržený objekt je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený s hlavními půdorysnými rozměry 52,8 x 27,47 m a ...
 • Polyfunkční dům v Plzni 

  Bureš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde ...
 • Společenské centrum s obchody v Třebíči 

  Plecitý, Karel
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu objektu společenského centra s obchody ve městě Třebíč a současně o zpracování dokumentace pro provedení této stavby. Stavba je umístěna v městské části Borovina. V objektu se nachází ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci, ...
 • Ubytování pro mládež 

  Juhászová, Michaela
  Tato diplomová práce řeší projekt novostavby objektu ubytování pro mládež v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Objekt je umístěn na parcele o p.č. 873/21 v katastrálním území Horní Heršpice 612065. V objektu se bude ...
 • Veterinární klinika 

  Karásková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem veterinární kliniky v Prostějově. Objekt je samostatně stojící na téměř rovinném pozemku. Stavba má jednoduchý obdélníkový tvar, kopírující ulici, s ustupujícím druhém nadzemním podlaží. ...