• Polyfunkční dům Olomouc 

    Ocelík, Tomáš
    Tato práce řeší návrh novostavby polyfunkčního domu s provozy pro bydlení, administrativní práci a část baru. Pozemek, na kterém je stavba situována, leží ve městě Olomouc v Olomouckém kraji. Stavba se skládá z pěti ...
  • Zázemí sportovního areálu Štarnov 

    Ťuka, Jiří
    Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace provádění stavby sportovního areálu. Objekt se nachází v obci Štarnov, je samostatně stojící a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je osazena do rovinného terénu. ...