• Most přes místní komunikaci a potok 

    Večeřa, Jan
    Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, která převádí silnici I/11 přes Bystrý potok a místní komunikaci mezi Nebory a Oldřichovicemi. Konstrukce je navržena ve čtyřech variantách, z nichž byla vybrána varianta ...