• Namrzavost nestmelených směsí vozovek pozemních komunikací 

    Surá, Kateřina
    Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na rozbor nestmelených směsí, jejich provádění a kontrolu shody. Dále se zabývá určením míry namrzavosti přímou a nepřímou metodou v České republice a členských státech Evropské ...