• Nákupní galerie 

    Altoff, Tomáš
    Predmetom diplomovej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie obchodnej galérie. Objekt je situovaný v meste Ostrava. Pôdorys má tvar obdĺžnika a polkruhu. Celkové pôdorysné rozmery sú 72,5 x 55,0 m. Maximálna výška ...