• Revitalizace statku na bydlení 

    Kurillová, Monika
    Cílem diplomové práce je projektová dokumentace pro revitalizaci statku na bydlení. Jedná se o komplex čtyř budov ve městě Vitín v jižních Čechách. Objekt byl vybudován v 17.století a spadá do památkové péče. Diplomová ...