• Studie vlivu úprav konstrukce panelové budovy 

    Malý, David
    Tato práce se zabývá vlivem úprav nosné konstrukce panelové budovy. Jedná se o typ B70/R, pro který byla sehnána potřebná projektová dokumentace. Statická analýza byla provedena ve výpočtovém programu ANSYS. Bylo vytvořeno ...