• Planetárium 

    Chytil, Lukáš
    Tato diplomová práce řeší novostavbu planetária v Prostějově, okres Prostějov v Olomouckém kraji. Projekt je řešen v souladu se zadáním diplomové práce a v souladu se současnou platnou legislativou. Řešená stavba se nachází ...