• Studie rekonstrukce ulice Jesenické v Šumperku 

    Vozdová, Klára
    Předmětem diplomové práce je návrh řešení rekonstrukce ulice Jesenické v Šumperku. Jedná se o dopravní propojení stávajícího autobusového a vlakového nádraží. Součástí studie je rovněž řešení nové parkovací plochy. Na ...