• Bytový dům ve Valašském Meziříčí 

    Šindelek, Jiří
    Zadáním diplomové práce bylo navrhnout a zpracovat projekt Bytového domu ve Valašském Meziříčí. Objekt je umístěn v centru města, kousek od nemocnice. Navržený objekt je umístěn ve svažitém terénu a je čtyřpodlažní ...