• Parkovací dům 

    Růžička, Jan
    Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce parkovacího domu v centru města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 77,5 m s dispozičně volným rohem o rozměrech 5 x 12,5 m v jihovýchodní části konstrukce. Konstrukce ...
  • Řešení statické dopravy na sidlišti Bažantnice v Hodoníně 

    Špačková, Eliška
    Diplomová práce se zabývá vyhodnocením stávajícího stavu statické dopravy na sídlišti Bažantnice v Hodoníně. Stanovením potřebného počtu odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6110/Z1. V druhé části se ...