• VUT - Rekonstrukce objektu A1-stavebně technologický projekt 

    Stašová, Darina
    Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt rekonstrukce objektu A1 VUT, fakulty strojního inženýrství v Brně. Tato diplomová práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, návrh zařízení staveniště, ...