• Řízení podnikového nákupu ve stavební firmě 

    Jégl, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá nákupním managementem v oblasti stavebnictví a vztahy mezi dodavateli a odběrateli. V teoretické části jsou nadefinovány základní obchodní vztahy, výběr a způsob hodnocení dodavatelů, způsob ...