• Průzkum a hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

    Zouharová, Kateřina
    Práce je zaměřena na posouzení stavu dvou dřevěných střešních konstrukcí objektu, který se nachází ve městě Brno na ulici Rumiště 8. Součástí práce jsou také teoretické poznatky o krovových konstrukcích, stavebně technickém ...