• Vliv vodního součinitele na vlastnosti vápenných malt 

    Kurfürstová, Nela
    Diplomová práce podává stručný popis v oblasti tradičních technologií přípravy vápenných malt pro obnovu fasád historických objektů. Teoretická část práce je zaměřena na přípravu vápenných malt tradičními postupy, použití ...