• Problematika hodnocení poruch a vad systémů ETICS 

    David, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá vadami a poruchami vnějších kontaktních zateplovacích systémů. V první části popisuje správné postupy při aplikaci systémů, dále vady, poruchy a příčiny jejich vzniku a ke konci popisuje ...