• Estetické vady stavebního objektu 

    Hutkay, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou estetických vad vyskytujících se na stavbách a jejich vlivem na cenu stavby. Cílem práce je seznámit se s problematikou ocenění estetických vad a poté na případové studii ukázat, jak ...