• Výběr nejvhodnějšího typu pronájmu 

    Chytil, Jaroslav
    Zaměřil jsem se na výběr nejvhodnější typu pronájmu. Pro názornost a příklad jsem zvolil byt v centru Brna. V řešení bylo použito vědomostí z oblasti investovaní a oceňování nemovitých věcí. Výsledkem práce je jak hodnocení ...