• Energetický audit občanské stavby 

    Pijáčková, Libuše
    Tato práce je zaměřena na řešení energetického auditu občanské stavby dle platné legislativy. Účelem energetického auditu je zhodnotit stávající budovu a její energetické hospodářství a navrhnou minimálně dvě varianty ...