• Administrativní centrum 

    Ďureje, Andrej
    Obsahom diplomovej práce je návrh, vypracovanie projektu a statické posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie v dvoch odlišných variánt atypickej administratívnej budovy (centra). Objekt sa nachádza v husto zastavanej lokalite ...