• Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

    Paďouk, Jaroslav
    Tato diplomová práce je teoretickou prací zabývající problematikou domů s nulovou spotřebou energie. Záměrem diplomové práce je vyhodnotit vybrané stavební konstrukce z hlediska jejich vlivu na splnění energetických požadavků ...